whatsapp تماس با ما در واتس اپ

پرشوندگی (Infill)، ضخامت لایه ها (layer height)، تکیه گاه (support) در پرینتر سه بعدی چیست ؟

پرشوندگی (Infill) : در واقع میزان پر یا خالی بودن قطعه شما را نشان می دهد. از 0 تا 100% است. هرچه بیشتر باشد استحکام بیشتر و هزینه افزایش پیدا می کند.

که اگر 100% باشد حجم داخل کار کاملا تو پر است که برای قطعاتی است که قرار است بعد از پرینت عملیات ماشینکاری یا … صورت گیرد…..

ضخامت لایه ها (layer height) :  درپرینترهای سه بعدی FDM ضخامت لایه ای بین ۵۰ تا ۳۰۰ میکرون قابلیت پرینت دارد.

میکرون یعنی ضخامت لایه ، هر چی ضخامت لایه کمتر باشد، کیفیت سطح بهتر است.

بالاترین صافی سطح را در بین قطعات تولید شده FDMضخامت لایه ی ۵۰ میکرون ایجاد میکند…… تکیه گاه (support) : پرینت سه بعدی بر اساس روش افزودن لایه به لایه شکل می گیرد یعنی افزودن هر لایه مواد پرینت بر روی لایه زیرین , به طور مثال ایجاد یک مکعب , حاصل اضافه کردن لایه به لایه مواد پرینت بر روی یکدیگر است , اما همه شکل ها ساده و صاف نیستند و دربعضی قسمت های شکل های پیچیده تر لایه زیرین وجود ندارد , اینجاست که لزوم ساپورت گذاری مشخص می شود .ساپورت گذاری لایه زیرین لازم برای ادامه پرینت را فراهم می کند . پس از اتمام پروسه پرینت , ساپورت از قطعه جدا میگردد.