خدمات آنالیز و شبیه سازی، تحلیل مکانیکی، تحلیل مکانیزم ها،......

CAE چیست ؟

Computer Aided Engineering

خدمات آنالیز و شبیه سازیCAE
مخفف عبارت Computer Aided Engineering به معنای مهندسی به کمک رایانه به روش‌هایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها با استفاده از کامپیوترها و فناوری اطلاعات به آنالیز مهندسی قطعات تحت شرایط کاری مربوطه می‌پردازند.خدمات آنالیز و شبیه سازی در مجموعه KING3D به طور تخصصی انجام میشود.

تکنولوژی CAE توسط سیستم‌های رایانه‌ای به بررسی توابعی که در سیستم CAD به وجود آمده‌اند می‌پردازد و به طراح این اجازه را می‌دهد که مدل را به لحاظ رفتاری در شرایط کاری واقعی، شبیه‌سازی کند و در صورت لزوم طرح را بهینه کند. 

خدمات آنالیز و شبیه سازی
خدمات تحلیل و مهندسی
cae Service

تحلیل و تعیین عمر قطعات مکانیکی تحت بارگذاری ‌های

مکانیکی

خزش

دینامیکی

ارتعاشی

خستگی

استاتیکی

از چه نرم افزارهای مجموعه king3d در راستای تحلیل وشبیه سازی استفاده میکند ؟

Adams (در زمینه تحلیل سینماتیکی MBD)
Fluent (در زمینه تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت CFD)
nastran / patran

Free Your Body

let’s get physical

در حقیقت با کمک CAE، شرایط کاری قطعه نظیر دما، فشار، بارهای وارده و شرایط مرزی شبیه سازی می‌شوند، سپس پاسخ سیستم یا سازه مدنظر به شرایط کاری مذکور بررسی می‌گردد.خدمات آنالیز و شبیه سازی در مجموعه king3d

 روش المان محدود (Finite Element Method) یکی از روش ‌های کاربردی در تحلیل تنش‌ها، کرنش‌ و تغییر شکل در سازه و یا حتی تحلیل انتقال حرارت و تحلیل‌های مربوطه به جریان سیال است.  استفاده ازFEM  در سال‌های اخیر با پیشرفت کامپیوترها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

علت استقبال از روش‌های عددی نظیر المان محدود، هزینه کمتر انجام آزمون و کوتاه‌تر کردن مدت زمان انجام آزمون در مقایسه با آزمون‌های عملی است.

به عنوان مثال انجام آزمون بررسی خزش در محیط آزمایشگاهی بعضا تا 6 ماه به طول می‌انجامد در حالی که با کمک روش المان محدود، بسته به نوع ماده و شرایط مرزی، قدرت کامپیوتر و بسیاری دیگر از پارامترهای موثر، مدت آزمون قریب به 30 برابر کوچکتر می‌شود.

 توانایی CAD در طراحی محصول امری انکار ناپذیر است. FEM در کنار روش‌های CAD، دریچه‌ای با سمت طراحی محصول با قابلیت اطمینان بالا است. استفاده از FEM امکان بروز خطا در طراحی را به شدت کاهش می‌دهد.

 با شبیه‌سازی دقیق شرایط کارکرد قطعه، امکان ایجاد خرابی در هنگام کاربری قطعات به سمت صفر میل می‌کند.
خدمات آنالیز و شبیه سازی

خدمات آنالیز و شبیه سازی

شبیه سازی جریان (فلو) داخل یک پمپ

خدمات آنالیز و شبیه سازی

شبیه سازی جریان برخوردی به یک ایمپلر

خدمات آنالیز و شبیه سازی

تحلیل تنش تسیلم و شکست در یک زنجیر

خدمات آنالیز و شبیه سازی

تحلیل تنش پیچشی، خمشی و خرش

خدمات آنالیز و شبیه سازی

FLOW SIMULTION برای آیرودینامیک 

خدمات آنالیز و شبیه سازی

تحلیل استاتیک، ارتعاشی بدنه خودرو BIW

خدمات آنالیز و شبیه سازی

تحلیل دمای اکسترودر ED3

خدمات آنالیز و شبیه سازی

تاثیر اکسترودر BCN3D با اکسترودر های معمولای 

خدمات آنالیز و شبیه سازی

بررسی مقدار زمان به مقدار اکسترود شدن فیلامنت در پرینترهای سه بعدی FDM

خدمات آنالیز و شبیه سازی

بررسی نیرو در جهات مختلف یک قطعه پرینت شده

خدمات آنالیز و شبیه سازی

بررسی دمایی در حالت RETRATRION و PRE retraction