DLP-calibration پرینترھای سه بعدی رزینی

کالیبراسیون پرینتر رزینی

کالیبراسیون پرینتر رزینی کالیبره کردن در پرینترهای سه بعدی رزینی DLP SLA شما می توانید انواع گوناگون چاپ سه بعدی را بررسی...

پرینترھای سه بعدی رزینی

عوامل موثر بر چسبندگی قطعات به صفحه در چاپ سه بعدی رزینی

عوامل موثر بر چسبندگی ورق ها در چاپ سه بعدی با استفاده از یک قطعه ی چاپ سه بعدی رزینی می...

ceramic-3DPRINT مبانی 3D پرینت

پرینت سه بعدی سرامیک

پرینت سه بعدی سرامیک پرینت سه بعدی سرامیک به منظور ساختن قطعه های سرامیکی به صورت پیشرفته و سفارشی شده، از...

LCD-DLP-SLA پرینترھای سه بعدی رزینی

بررسی فناوری های SLA، DLP و LCD از نظر فنی در چاپگر های سه بعدی

بررسی فناوری های SLA، DLP و LCD از نظر فنی بررسی فناوری های SLA، DLP و LCD چاپ سه بعدی رزینی فناوری...

DLP VS SLA پرینترھای سه بعدی رزینی

مقایسه DLP با SLA

یک فلسفه مشترک در استفاده از فناوری های DLP و SLA میان فرآیند های گوناگون مرتبط با چاپ سه بعدی، برخی...

تمیز-کردن-چاپگرهای-سه-بعدی-رزینی پرینترھای سه بعدی رزینی

پرداخت سطح قطعات رزینی قسمت دوم

پرداخت سطح قطعات رزینی کندن ساپورت های مدل پرینت شده با رزین پرداخت سطح قطعات رزینی پس از طی کردن مراحلی که پیش...

تمیز-کردن-چاپگرهای-سه-بعدی-رزینی پرینترھای سه بعدی رزینی, مبانی 3D پرینت, مقالات آموزشی

آشنایی با روش های تمیز کردن چاپگر های سه بعدی رزینی

آشنایی با روش‌های تمیز کردن چاپگر های رزینی روش های تمیز کردن چاپگر های رزینی یکی از مهم ترین بخش های پس...

آموزش نرم افزار chitubox پرینترھای سه بعدی رزینی

آموزش نرم افزار chitubox پرینتر های رزینی

آموزش نرم افزار chitubox آموزش نرم افزار chitubox معرفی نرم افزار های برش دهنده در چاپ سه بعدیهر یک از برنامه های...

پرینترھای سه بعدی رزینی

تنظیمات Anycubic Photon در chitubox

تنظیمات Anycubic Photon در chitubox تنظیمات Anycubic Photon در chitubox : Anycubic Photon را می توان به عنوان یکی از شناخته شده...

پرینت-سه-بعدی-شفاف-11 پرینترھای سه بعدی رزینی

پرینت سه بعدی شفاف

پرینت سه بعدی شفاف پرینت سه بعدی شفاف  : پس پردازش در بسیاری از روش های چاپ سه بعدی شفاف می بایست...